GY-NEO6MV2 GPS Modülü ve Arduino Uno ile Konum Tespit Etmek

Pikachu

Administrator
Yönetici
20 Şub 2019
1,287
47
48
AnkaraC#:
// Mart 2019
/*
Proje Adı: GPS MODÜL İLE KONUM TESPİTİ

// SoftwareSerial kütüphanesini ekliyoruz.
#include <SoftwareSerial.h>

// Sabitler ->

#define rx1Pin 3    // GPS bağlantısındaki rx pini. GPS.TX <-> ARDUİNO.RX
#define tx1Pin 4    // GPS bağlantısındaki tx pini. GPS.RX <-> ARDUİNO.TX
#define rx2Pin 6    // BLUETOOTH bağlantısındaki rx pini. BLUETOOTH.TX <->ARDUİNO.RX
#define tx2Pin 7    // BLUETOOTH bağlantısındaki tx pini. BLUETOOTH.RX <-> ARDUİNO.TX
#define sLed 11    // Sarı LED 11. pine bağlanacak.
#define kLed 12    // Kırmızı LED 12. pine bağlanacak.
#define yLed 13    // Yeşil LED 13. pine bağlanacak.

// GPS modül için kullanılacak seri haberleşme pinleri tanımlanıyor:
SoftwareSerial gps(rx1Pin, tx1Pin);

// BLUETOOTH modül için kullanılacak seri haberleşme pinleri tanımlanıyor:
SoftwareSerial bt(rx2Pin, tx2Pin);

// Değişkenler ->

byte byteGPS = 0;    // byte veri türü 0-255 arasındaki işaretsiz(pozitif) sayıları sakar.
int i = 0;       // int veri türü 2 byte'lık tam sayıları saklar.
int durum = 0;
int uydu = 0;
char dataGPS[100] = "";
char *parca;
char *GGA[15];

int key = 9;       // Bluetooth modülün key pini
void string();
void cikti(char **GGAPrint, char *veri);

void setup() {     // Kurulum kodları buraya yazılır, sadece bir kere çalıştırılır.

// Seri iletişim başlatılıyor..
Serial.begin(9600);  // Seri portla iletişimin 9600 baud hızında olacağı belirtiliyor.

// GPS seri port için kurulum.

pinMode(rx1Pin, INPUT);
pinMode(tx1Pin, OUTPUT);
gps.begin(9600);
// BLUETOOTH seri port için kurulum.

pinMode(rx2Pin, INPUT);
pinMode(tx2Pin, OUTPUT);
bt.begin(9600);
pinMode(key, OUTPUT);
digitalWrite(key, LOW);  // BLUETOOTH modül için AT komutları kullanmadığım için KEY pinini LOW //konumunda tutuyorum...


// Uydu sinyalleri kurulumu.

pinMode(kLed, OUTPUT);  // pinMode() fonksiyonu iki parametre alır.İlk parametre pini, ikinci parametre giriş mi //çıkış mı olacağını ifade eder.
pinMode(yLed, OUTPUT);
pinMode(sLed, OUTPUT);
digitalWrite(kLed, HIGH); // kLed değişkeninin değerini HIGH yapar. Yani LED yanar.
digitalWrite(yLed, LOW);  // yLed değişkenin değerini LOW yapar. Yani LED sönük durumda.
digitalWrite(sLed, LOW);
// Bir uydu sinyali yokken kırmızı yansın, uydudan sinyal alınınca yeşil yansın.
}


void loop() { // Ana kod buraya yazılır. Durmadan tekrarlayarak çalışır.
if(bt.available()){
bt.println("GPS Verileri Bekleniyor...");
}
Serial.println("GPS Verileri Bekleniyor...");
// GPS seri porttan gelen verileri okumak için yapılan hazırlıklar.
while(gps.available())
{
memset(dataGPS, 0, sizeof(dataGPS));   // Önceki okumaları kaldırır. dataGPS=0 olacak.
//memset(p1,p2,p3) : Bu fonksiyon üç tane parametre alır. p3 boyutunda p1 verisine p2 yi //atar.

byteGPS = 0; // Verileri kaldırır.
byteGPS = gps.read();          // GPS seri porttan gelen verileri okur.
delay(1000);               // 1 saniyelik gecikme.

// İstenilen Stringi(Karakter Dizisi) bul.
while(byteGPS != '$')
{

  byteGPS = gps.read();
}
//Stringi bir diziye kaydet.
i = 1;
dataGPS[0] = '$';
while(byteGPS != '*')  // * işaretinin olduğu yer sağlama verilerinin başladığı yerdir //byte GPS * İşertine eşit olmadığı sürece dataGPS dizisine veriler kaydedililir.
{

  byteGPS = gps.read();
  dataGPS[i] = byteGPS;
  i++;
}
dataGPS[i] = '/0';
string();        // string() olarak tanımladığımız fonksiyonu çağırıyoruz.
} // GELEN VERİLERİN SONU
} // LOOP SONU
/*
Bu Fonksiyon( İşlev ) enlem ve boylam almak için ihtiyacımız olan verileri tanımlamamıza olanak sağlar ...
*/
void string()
{
i=0;
memset(GGA, 0 ,sizeof(GGA)); // Önceki okumaları kaldırır.
parca = strtok(dataGPS, ","); // strtok(): (String Tokenizer): Karakter dizisini parçalamak için kullanılır.
if (strcmp(parca, "$GPGGA") == 0)
//strcmp(p1,p2): p1 ve p2'yi karşılaştırır. Eşitse 0, p1 büyükse 0'dan büyük küçükse 0'dan küçük bir değer gönderir.
{
  while (parca != NULL)
  {
   parca = strtok (NULL, ",");
   GGA[i] = parca;
   i++;
  }

  cikti(GGA, "$GPGGA");   // Verileri görüntülemek için bu fonksiyonu çağırırız.

}

}
/*
Bu fonksiyon GPS'den alınan verilerin seri monitörde yazılmasını düzenler.
*/
void cikti(char **GGAPrint, char *veri)
{
  durum = atoi(GGAPrint[5]); // atoi içindeki strig olan parametresini int türüne çevirir.
  uydu = atoi(GGAPrint[6]);

  if(veri == "$GPGGA" && durum == 1)
  {

  digitalWrite(yLed, HIGH);    // Uydu sinyali alındı, yeşil LED yansın.
  digitalWrite(kLed, LOW);     // Kırmızı LED sönsün.


  Serial.println("");
  Serial.println("---------------------------------------");  // Verileri satır satır //gönderir. Yani imleci bir alt satıra geçirir.
  Serial.print("UTC Saat -> ");  // Veriyi aynı satıra yazar.
  Serial.println(GGAPrint[0]);
  Serial.print("Enlem -> ");
  Serial.print(GGAPrint[1]);
  Serial.println(GGAPrint[2]);
  Serial.print("Boylam -> ");
  Serial.print(GGAPrint[3]);
  Serial.println(GGAPrint[4]);
  Serial.print("GPS Kalitesi : 0=null; 1= GPS sabit -> ");
  Serial.println(durum);
  Serial.print("Uydu Sayısı -> ");
  Serial.println(uydu);
  Serial.print("Yatay Hassasiyet Kaybı -> ");
  Serial.println(GGAPrint[7]);
  Serial.print("Anten Yüksekliği -> ");
  Serial.print(GGAPrint[8]);
  Serial.println(GGAPrint[9]);
  Serial.print("Geoid Ayırma -> ");
  Serial.print(GGAPrint[10]);
  Serial.println(GGAPrint[11]);
  Serial.println("---------------------------------------");
  Serial.println("");
  if(bt.available())
  {
    digitalWrite(sLed, HIGH);     // Sarı LED yansın.
    bt.println("ENLEM VE BOYLAM DEGERLERI");
    bt.print("ENLEM:");
    bt.print(GGAPrint[1]);
    bt.println(GGAPrint[2]);
    bt.print("BOYLAM:");
    bt.print(GGAPrint[3]);
    bt.println(GGAPrint[4]);
 
   }
 }
else     // Eğer uydu bağlantısı yoksa
{
  digitalWrite(kLed, HIGH);  // Kırmızı LED yansın.
  digitalWrite(yLed, LOW);   // Yeşil LED sönsün.
  Serial.println("");
  Serial.println("------------------------------");
  Serial.println("|---------BEKLEME KONUMU-----|");
  Serial.println("------------------------------");
  Serial.println("");

  if(bt.available())
  {
   digitalWrite(sLed, HIGH);     // Sarı LED yansın.
   bt.print("BEKLEME DURUMU");
   bt.print("KONUM BILGILERI ALINAMIYOR...");

  }


}
}

/*
GGA - essential fix data which provide 3D location and accuracy data.

$GPGGA,123519,4807.038,N,01131.000,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M,,*47

Where:
   GGA     Global Positioning System Fix Data
   123519    Fix taken at 12:35:19 UTC
   4807.038,N  Latitude 48 deg 07.038' N
   01131.000,E Longitude 11 deg 31.000' E
   1      Fix quality: 0 = invalid
                1 = GPS fix (SPS)
                2 = DGPS fix
                3 = PPS fix
          4 = Real Time Kinematic
          5 = Float RTK
                6 = estimated (dead reckoning) (2.3 feature)
          7 = Manual input mode
          8 = Simulation mode
   08      Number of satellites being tracked
   0.9     Horizontal dilution of position
   545.4,M   Altitude, Meters, above mean sea level
   46.9,M    Height of geoid (mean sea level) above WGS84
           ellipsoid
   (empty field) time in seconds since last DGPS update
   (empty field) DGPS station ID number
   *47     the checksum data, always begins with *

*/
Bu proje üzerinde GPS Modülü ile alınmış olan verilerin ayıklanarak, enlem ve boylam bilgilerine ulaşılması ve bunların "Bluetooth" Modül ile android işletim sistemine sahip bir telefona gönderilmesi sağlanmıştır.